Kinderwerk in de parochie

 

Sinds begin 2011 –ontstaan vanwege de organisatie van een musical ter gelegenheid van de 100-jarige verjaardag van de Martinuskerk in Cuijk - draait er een werkgroep Kinderwerk in de parochie Heilige Martinus.

Doel van deze Werkgroep is tweeledig:

1. Speciale aandacht schenken aan de kinderen in de leeftijd tussen de Eerste Heilige Communie en het vormsel. 

2. Via ‘evenementen’ jonge gezinnen betrekken bij de parochie Heilige Martinus.

 

Ad 1:

Het blijkt (in 2011) moeilijk om kinderen (en gezinnen) die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan betrokken te houden bij de parochie Heilige Martinus. Via een aantal projecten per jaar wordt geprobeerd het gat tussen Heilige Communie en Vormsel te dichten.

Ieder project bestaat uit 3-4 bijeenkomsten waar inhoudelijk op een speciaal thema wordt ingegaan. Er worden verhalen verteld, er wordt geknutseld, er wordt een spel gespeeld. Het project eindigt meestal met een viering die bij het thema aansluit, waar de kinderen dan een belangrijke rol in vervullen.  Dit kan door het opvoeren van een toneelstuk, het voorlezen van teksten of het tonen van de knutselwerken.

Thema’s die tot nu toe  behandeld zijn:

·      De veertigdagentijd in combinatie met Palmpasen en/of Pasen

·      De adventtijd, kerst en de doop van de Heer.

·      Het leven van Martinus

 

Telkens nemen er ca 10 kinderen deel. Zij reageren zeer enthousiast en zijn enorm leergierig en betrokken.

 Ad 2:

De werkgroep probeert om via ‘evenementen’ jonge gezinnen bij de parochie te betrekken. Er is voor gekozen om te starten met het jaarlijkse Martinusfeest. Op zaterdagmiddag nodigen we alle kinderen van de parochie uit om ‘lampionnen’ te maken. Het verhaal over het leven van Martinus wordt verteld. Daarna wordt er gezellig samen gegeten. En dan de viering in de kerk. Alle kinderen zijn samen met hun ouders, opa’s en oma’s en verdere familie van harte welkom. Samen luisteren en kijken we naar het verhaal van Martinus. We zingen samen liedjes en ten slotte gaan we in een lampionnentocht naar het Martinusvuur. Daar is er voor iedereen nog lekkere warme chocomel. Aan de kinderen wordt gevraagd om naast een mooie lampion, ook wat fruit mee te brengen (vers of in blik), dat ingezameld wordt voor zieke medeparochianen.

Aan het Martinusfeest werken o.a. mee: het Antonius- en Martinusgilde, de Werkgroep Gezinsviering en het Jeugdkoor uit Cuijk.

 

 

Het tweede  al bijna niet meer weg te denken evenement is het Palmpasenfeest. Alle kinderen van de parochie worden op zaterdagmiddag uitgenodigd om een palmpasenkruis te versieren. Deze kinderen komen op zondagmorgen naar de viering, samen met de communicanten van dat jaar. In de kerk wordt een echte-mooie en kleurrijke- palmpasenoptocht gehouden.

De opkomst bij deze evenementen is zeer groot en de reacties zijn enthousiast. Vandaar dat de Werkgroep hier graag een derde evenement aan wil toevoegen. In de meimaand wordt er voor jonge gezinnen een ‘bedevaart’ georganiseerd naar de Mariagrot in Katwijk.

 

 

De Werkgroep Kinderwerk bestaat uit:

·      Miriam Janssen-de Bruijn

·      Paul de Hoog

·      Ingrid Wittebrood-Christiaans

·      Bianca Akkermans-van Raaij

·      Astrid Bakker-Verhoeven

·      Rob Christiaans

 

 

 



Reserveer uw plaats


Handige links

livestream