Eerste Communie

Kinderen in de parochie kunnen rond de leeftijd van 7 à 8 jaar, meestal in groep 4, hun Eerste Heilige Communie doen. Dit project loopt zelfstandig, d.w.z. buiten de scholen om.

Er is een overkoepelende werkgroep die het project voorbereidt en begeleidt; kinderen die in Beers en Vianen op school zitten doen het communieproject gezamenlijk, alsmede de kinderen van de scholen in Cuijk, Katwijk en St. Agatha.

Het project begint in november; in een zestal gezamenlijke kindermiddagen wordt stap voor stap toegewerkt naar de Eerste Communie. De middagen zijn qua inhoud zeer divers: er wordt geknutseld, geluisterd naar verhalen over wat Jezus allemaal beleefde, we leren wat bidden is en we oefenen het Onze Vader. De kinderen wordt uitgelegd wat dopen is en wat de link is met Jezus' leven; op diverse manieren wordt aandacht besteed aan samenwerken en we zullen merken dat delen heel verrijkend kan zijn!

Thuis maken de kinderen met hun ouders de opdrachtjes uit het werkboek, zodat, tussen de kindermiddagen door, het project regelmatig aandacht krijgt binnen het gezin.

Een bezoekje aan de bakker en het bijwonen van een doop maken onderdeel uit van het communieprogramma. Ook wordt gezamenlijk meegedaan aan het parochiebrede Palmpasenproject.

 

Voor de ouders zijn er 2 ouderavonden waarin men aan het denken wordt gezet over wat geloof heden ten dage kan zijn; dit doen we met de ouders van alle communieprojecten tezamen.

Wij verwachten van ouders een actieve en ondersteunende rol, uw hulp is op meerdere momenten hard nodig!

De kinderen stellen zich voor aan de parochiegemeenschap in de presentatieviering in de eigen kerk. Van de Communieviering maken we een mooi feest en tot slot komen we nog eenmaal bijeen in een Dankviering, waarin we achterom kijken en dankbaar zijn voor wat we meegemaakt en geleerd hebben.

 
Informatie over de Eerste Heilige Communie kunt u krijgen via info@martinuscuijk.nl
 
Aanmelden kan door middel van onderstaand document in te vullen en te bezorgen op de pastorie te Cuijk.
 
 
 

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream