H. Lambertuskerk - Beers

Beers was een onafhankelijke parochie onder het dekenaat Cuijk met een middeleeuwse kerk uit de 15e eeuw, gewijd aan de Heilige Lambertus. De parochie kende een broederschap, Sint-Jan de Doper en Sint-Antonius, die uitsluitend religieus van aard was. Hieruit is het Sint-Antoniusgilde voortgekomen, een schuttersgilde dat bestaat sinds ongeveer 1700, maar dat van de Franse tijd tot 1895 slapende was, waarna het weer heropgericht is.
 
Nadat de kerk in 1648 genaast was door de hervormden, kregen de katholieken in 1801 hun kerk weer terug. Deze kerk was echter in verwaarloosde staat en vereiste tal van reparaties. Er werd een nieuwe, neogotische kruisbasiliek gebouwd, waarvan Caspar Franssen de architect was. Deze werd in 1891 ingewijd. Het interieur toont muurschilderingen, gebrandschilderde ramen, een kruisweg en een Smits-orgel.
 
De 15e-eeuwse toren is bij de sloop van de middeleeuwse kerk bewaard gebleven. Ze heeft geen steunberen en telt drie geledingen die met spitsboognissen zijn versierd. De toren werd verhoogd en kreeg een nieuwe spits.
Op het kerkhof zijn een aantal historische graven, een piëta en een calvariegroep te vinden die, evenals de kerk, als rijksmonument zijn geklasseerd.
 

Mariakapel bij de Hiersenhof

De Mariakapel is gebouwd tijdens een zomerkamp van het Brabants Studentengilde in 1942, op het landgoed van prof. dr. J.E. de Quay, de Hiersenhof te Beers. Naar de Mariakapel trekt jaarlijks rond 15 augustus een ‘bedevaart' van de plaatselijke parochie; ook de Nijmeegse Vierdaagse is een hoogtepunt voor de cultus. De kapel wordt dagelijks en intensief bezocht
 
De kapel is opgetrokken uit baksteen (kloostermoppen), is wit geschilderd en heeft een zwarte pui. Het puntdak is bedekt met leien, met daarop een houten bol en een smeedijzeren kruis. De toegang is aan de voorzijde open gelaten. Een hardstenen vloertegel heeft als inscriptie: ‘Maria/Moeder van God/Koningin van de Vrede/Bid voor ons/Gebouwd door het Brabants Studentengilde/Ingewijd op Maria Hemelvaart 1942'. In zowel de linker- als rechterwand is een klein toograam met glas-in-lood ingemetseld, waarop een duif (de heilige geest) staat afgebeeld.
 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam in de plaats van het gipsen Mariabeeldje uit 1942 een door Niels Steenbergen vervaardigd gestileerd, stenen beeld van Maria met Jezus op de arm.
 
Het Mariakapelletje is in 1942 gebouwd door leden van het Brabants Studentengilde, tezamen met mensen uit de omgeving, tijdens een zomerkamp gewijd aan bezinning. Het staat aan de rechterkant bij de toegang tot het landgoed Hiersenhof van de familie De Quay aan de Heuf (de openbare weg in de richting Haps) in Beers, alwaar de studenten verbleven. De r.k. studenten plachten tijdens zo'n kamp een Mariakapelletje te bouwen, maar alhier kreeg het een speciale betekenis vanwege de gijzeling door de Duitsers van prof. dr. J.E. de Quay in Sint-Michielsgestel en diens mogelijke executie. De Quay, voormalig leider van de Nederlandsche Unie en de latere premier en Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, bleef gespaard. Dat werd duidelijk op 15 augustus, toen ook de kapel werd ingewijd.
 
Dagelijks steken omwonenden en voorbijgangers er kaarsen op en/of brengen er bloemen, in het bijzonder jaarlijks op Maria Hemelvaart (15 augustus) en op de dag (half juli) dat de langeafstandslopers van de Nijmeegse Vierdaagse de Mariakapel passeren. Velen van hen gaan dan even de kapel binnen om een kaars op te steken en te bidden. Zij hopen daarmee zegen over hun voettocht af te smeken, zodat hij tot een goed einde kan worden gebracht. De geloofsgemeenschap houdt jaarlijks een ‘bedevaart' naar de Mariakapel omstreeks Maria Hemelvaart. Op 16 augustus 1992 werd zo ook het vijftigjarig bestaan van de kapel herdacht met een korte plechtigheid. Daaraan werd deelgenomen door het plaatselijke schuttersgilde en het kerkkoor, dat een Marialied ten gehore bracht bij de kapel.
Nog steeds wordt er elk jaar op de zondag voor of na Maria Hemelvaart om drie uur 's middags een Mariahulde gebracht door het bidden van de Rozenkrans, afgewisseld door Marialiederen. Elk jaar nodigt de familie De Quay hiervoor een gastpriester uit. De plechtigheid wordt beëindigd met het speciaal voor deze kapel gecomponeerde "Maria van de Hiersenhof". Het ‘studenten-Mariakapelleke’ wordt veelvuldig bezocht.

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream