Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Wat is de PCI?

Al eeuwenlang bestaat er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleent. Deze instelling heeft haar mogelijkheden opgebouwd door schenkingen en legaten van parochianen. Tegenwoordig heet dit de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Na de fusie is door aanstelling vanuit het Bisdom is de PCI een zelfstandig onderdeel van ”Parochie Heilige Martinus”.

Door de uitgebreide sociale wetgeving werd er minder vaak een beroep op deze instelling gedaan. Toch blijkt zeker in de huidige tijd en de economische crisis in de praktijk dat de bestaande regelgeving niet altijd toereikend is. In onze ingewikkelde en steeds veranderende maatschappij kunnen mensen ongewild buiten de maatschappelijke boot vallen. De PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn.
 

Wat doen wij?

Het bevorderen van de diaconale betrokkenheid in onze geloofsgemeenschap. Het verlenen van financiële medewerking aan taken die thuishoren tot het terrein van de caritas. Het overleggen met de instanties teneinde de betrokkenheid en activiteiten te bevorderen. Het verwerven en ontvangen van bijdragen en inkomsten en het beheren van het vermogen.
 

Welke hulp bieden wij?

Voornamelijk in samenwerking met de Cuijkse Vincentiusvereniging dragen we bij aan financiële hulp, ondersteunen we individuele personen, organistaties en instanties bij de hulpverlening.

Om deze hulpverlening vanuit de PCI mogelijk te laten zijn blijven wij afhankelijk van giften en schenkingen.

Uw financiële hulp is daarbij van harte welkom! U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende banknummer ; NL18 ABNA 0229 4311 35

Voor aanvullende informatie: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO309
Correspondentie-adres:

PCI H. Martinus

Kerkstraat 10

5431 DS Cuijk


Reserveer uw plaats


Handige links

livestream