Op de website van Vastenactie Nederland lezen we:

"Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.

 

We werken met vrijwilligers, orden, congregaties en andere groepen ter plaatse. Wij stimuleren levende gemeenschappen in Nederland en in het buitenland door duurzame relaties tussen deze gemeenschappen te faciliteren. We combineren een missionaire zingevingsactie met geldwerving. We gaan uit van de waardigheid van ieder individu, met specifieke aandacht voor de groepen van personen die in de marge van de maatschappij leven.

 

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen. Wij zijn een zelfstandige stichting met een raad van bestuur.

Met een klein team organiseren wij de campagnes van de Vastenaktie en de Adventsactie en het programma Progressio.

Wij ondersteunen daarbij de meer dan 3.500 betrokken en enthousiaste vrijwilligers en particulieren initiatieven die de campagnes en acties handen en voeten geven binnen parochies, scholen of andere groepen.

De projecten die we steunen zijn sociaal-economisch van aard, kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

 

Tijdens diverse diensten wordt in de Veertigdagentijd aandacht besteed aan het project van dat jaar. Voor mee info: www.vastenactie.nl


Reserveer uw plaats


Handige links

livestream