Contactgroepen rondom de Torens

Binnen de nieuwe parochieis in elk van de oorspronkelijke parochies een contactgroep opgericht. Deze heeft als taak te bevorderen, dat de voormalige parochie als geloofskern zo vitaal mogelijk haar functies in het grote geheel vervult en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de nieuwe parochie.

De contactgroep zorgt voor de communicatie in de eigen gemeenschap en voor de communicatie tussen de lokale gemeenschap, het bestuur en het pastoraal team. Tevens coördineert zij de dagelijkse werkzaamheden ‘rond de toren’ binnen het kader van wat centraal is afgesproken.

De contactgroep heeft geen pastoraal inhoudelijke taken en heeft geen eigen bestuurlijke bevoegdheden. In goed overleg met het pastoraal team of het bestuur kan zij aan pastorale of bestuurlijke activiteiten ondersteuning bieden in de eigen geloofsgemeenschap.
 

Tot de voornaamste taken van de contactgroep behoren:

– fungeren als open oog en oor voor wat leeft in de parochie aan behoeften, wensen en ideeën

– zorg dragen voor praktische organisatie en uitvoerende taken in of rondom het (kerk)gebouw.

– meewerken aan een passende uitvoering van het algemene pastorale en bestuurlijke beleid van de parochie

– zorg dragen voor een goed werkklimaat en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de eigen geloofskern (‘rondom de toren’)

– stimuleren van parochianen om mee te werken aan de opbouw van de nieuwe parochie

– scheppen van voorwaarden voor specifieke activiteiten van de geloofskern (bijvoorbeeld het patroonsfeest van de eigen kerk)

-De contactgroep kan te allen tijden het bestuur en het pastoraal team gevraagd en ongevraagd van advies dienen.


Reserveer uw plaats


Handige links

livestream