Vieren met de kleinsten uit de parochie

Vier maal per jaar is er een peuterkleuterviering in de parochie. Op twee vaste en twee wisselende momenten (zie onderstaand) staan de kleinsten uit de parochie centraal en is de viering aan hen aangepast. We zingen samen liedjes over het thema, luisteren naar een bijbelverhaal waarbij de prenten groot te zien zijn en spelen een spelletje. Na afloop van de peuterkleuterviering is er drinken en wat lekkers voor de kinderen en kunnen de ouders gezellig samen koffie drinken en ervaringen uitwisselen.
 

Kindje wiegen

Sinds enkele jaren is er een peuterkleuterviering met Kerstmis. Hierbij staat naast het Kerstverhaal ook het wiegen van kindje Jezus centraal.

1eKerstdag om 15.30 uur in de Martinuskerk.

 

Paasviering voor peuters en kleuters

Ook met Pasen is er een peuterkleuterviering waarbij het paasverhaal, op een voor kinderen begrijpelijke manier wordt verteld. Na afloop van de viering gaan alle kinderen samen paaseieren zoeken in de pastorietuin.

1e Paasdag om 15.30 uur in de Martinuskerk.

 

Twee vieringen met wisselend thema en locatie

Door het jaar heen zijn er nog twee peuterkleutervieringen. Het thema voor deze vieringen wisselt en wordt vooraf aangegeven. Er is bewust voor gekozen om de locatie van deze peuterkleutervieringen ook te laten wisselen, zodat we in alle kerken van onze parochie met de kleinsten vieren.

 

U bent van harte uitgenodigd om met uw (klein)kinderen van 2-7 jaar naar de peuterkleutervieringen te komen.

 

Mocht u meer informatie willen of zich op willen geven voor de maillijst Peuterkleutervieringen dan kunt u contact opnemen met Astrid Bakker-Verhoeven (astrid_verhoeven@hotmail.com).

Kinderopvang: ook de allerkleinsten zijn welkom in de kerk!

Iedere tweede zondag van de maand is er een gezinsvieringin de Jozefkerk. Ook de allerkleinsten (0-6 jaar) uit de parochie zijn ook dan welkom in de kerk. Speciaal voor hen is er tijdens deze vieringen kinderopvang. Voor kleine kinderen is het vaak lastig om stil te zijn en stil te blijven zitten, waardoor het voor hen minder fijn en leuk is. Daarom is er in de kerk ook een plekje voor hen waar zij lekker kunnen spelen met elkaar, kunnen knutselen of er wordt bijvoorbeeld een boekje voorgelezen.

Minimaal twee vrijwillig(st)ers zijn bij de kinderen aanwezig en zorgen voor hen terwijl u (samen met de andere kinderen uit het gezin) in de kerk zit. U kunt uw kind(eren) voor de viering naar de ruimte brengen (in de Jozefkerk is dit het kantoortje achter de sacristie). Ook is het mogelijk om tijdens de viering nog uw kind(eren) te brengen. Na afloop van de gezinsviering haalt u uw kinderen weer op.
 

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream