Synode, samen op weg...laat uw stem horen!

dinsdag 15 maart 2022

Op deze pagina vindt u informatie, documenten en ondersteunend materiaal over de Algemene Bisschoppensynode die in oktober 2023 gepland staat. Het thema van de Bisschoppensynode is ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 opende paus Franciscus deze synode. Dit gebeurde met een openingssessie, gebed en een Eucharistieviering.

 

 

Diocesane fase
Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

 

 

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

 

 

Input leveren: Doe mee aan de synodale raadpleging
De resultaten van de gesprekken binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch mogen worden ingeleverd via de speciale weblink. Dit is dé manier waarop iedereen kan deelnemen en waarop alle input voor het synodedocument van ons bisdom verzameld wordt. Dit kan uiterlijk tot 1 mei 2022.

 

 

Ondersteunend materiaal en synode-documenten
Diverse documenten liggen ten grondslag aan de huidige synode. Deze synode-documenten bieden een goed inzicht in wat paus Franciscus met deze synode wil bereiken.

 

 

Om de synode vruchtbaar te laten zijn gaan we actief met elkaar in gesprek. Binnen het bisdom zal dat gebeuren binnen de verschillende diocesane gremia (lekenraad, diakenberaad, priesterraad, kathedraal kapittel, raad voor economische aangelegenheden etc.) maar ook binnen de parochies (met gelovigen, werkgroepen etc.), maar ook daarbuiten. Het bisdom wil hierbij graag ondersteunen door verschillende ondersteunende materialen aan te bieden.

Nieuwsberichten

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream