Registratie parochianen
 

Van oudsher hoort iedere katholiek bij de parochie waar hij of zij woont. Elke parochie houdt dan ook een administratie bij van alle katholieken die in het gebied van de parochie wonen. Vroeger stond in de administratie van de burgerlijke overheid ook de godsdienst vermeld en gaf de gemeente wijzigingen aan de parochies door.

Sinds de wet op de privacy is dat veranderd. De godsdienst van een persoon wordt beschouwd als een privézaak die de overheid niet mag registreren. Om de kerken tegemoet te komen is een regeling getroffen. Alleen diegene die bij de Gemeente hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen registratie, hebben een SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie)’stip gekregen. Vinden er mutaties plaats dan gaat er een bericht naar het RK-ledenbureau. Deze brengt dan weer de betreffende parochies op de hoogte.

Tegenwoordig is een parochiegemeenschap minder territoriaal bepaald dan vroeger. In onze tijd kiezen mensen een parochie uit waar ze zich thuis voelen. Daarom is het ook mogelijk om als ‘voorkeursparochiaan’ geregistreerd te staan. Een voorkeursparochiaan is betrokken bij een andere parochie dan waar hij of zij woont. U moet zich wel zelf als zodanig aanmelden bij de parochie van uw voorkeur.

Een voorkeursparochiaan die verhuist, blijft in de parochie van voorkeur geregistreerd staan.

Wilt u na uw verhuizing bij een andere parochie worden ingeschreven, dan moet u zich eerst bij de oude parochie van voorkeur afmelden en vervolgens bij de nieuwe parochie aanmelden.

Parochianen die binnen de parochiegrenzen wonen en verhuizen worden automatisch uitgeschreven uit onze parochie en ingeschreven in de parochie waar men komt te wonen. Wilt u toch parochiaan bij ons blijven dan dient u zelf actie te ondernemen en zich aan te melden als voorkeurparochiaan.

 

De kernmomenten in het leven van gelovige christenen (Sacramenten) worden gevierd binnen de eigen parochiegemeenschap. De voorbereiding op deze Sacramenten – en ook de viering zelf – staat daarom als eerste open voor de parochianen van de parochie H. Martinus. Voor buiten-parochianen is overleg met de pastoor noodzakelijk. Voor deelname is het dus gewenst dat men binnen de parochiegrenzen woont, ofwel elders woont, maar minimaal 1 jaar ingeschreven staat als voorkeurparochiaan in onze parochie.

Parochiaan worden van de Martinusparochie gaat erg eenvoudig door een mail te sturen of contact op te nemen met het secretariaat.

 

Ook kunt u het online registratieformulier Inschrijfformulier Ledenadministratie op onze website downloaden. Nadat het formulier ingevuld terug ontvangen is, schrijven we u in als parochiaan.


Skip Navigation Links.

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream